Regulamin
I Wyścig w Kolarstwie Szosowym
„Klasyk Podkarpacki”
o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego

7.07.2019 r. 

 

 1. CEL ZAWODÓW

– Promocja Województwa Podkarpackiego

– Popularyzacja kolarstwa szosowego

– Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze

– Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

– Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu

 1. ORGANIZATOR

Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER

Ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów

NIP: 8133096948

Osoba do kontaktu:

Wojciech Kwiatek – Koordynator

Tel.: 605 180 025

Email: kontakt@klasykpodkarpacki.pl

Strona internetowa: www.klasykpodkarpacki.pl

 1. TERMIN I MIEJSCE

Data: 7.07.2019r. (niedziela)

Miejsce: Gmina Lubenia

Biuro Zawodów – Urząd Gminy Lubenia

 1. KONKURENCJE

4.1 „Klasyk Podkarpacki” – Wyścig Główny dla dorosłych

4.2 „Mini Klasyk Podkarpacki” – Wyścigi dla dzieci

4.3 „Parada Rodzinna” – przejazd kolumny rowerzystów jednakowym tempem

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1 Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu mają osoby:
– które ukończyły 18 rok życia
– poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu

5.2 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów)

5.3 Zapisując się na wyścig zawodnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania

5.4 Udział zawodnika w wyścigu jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej zgodnie z pkt. 6.6 Regulaminu, również w sytuacji, gdy zawodnik zgłosi się na start, bez uprzedniego zarejestrowania się.

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

6.1 Zgłoszenia do Wyścigu Głównego „Klasyk Podkarpacki” przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy od 1 czerwca do 5 lipca na stronach internetowych:

www.klasykpodkarpacki.pl lub www.timekeeper.pl

6.2 Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na rachunek bankowy podany przez Organizatora.

6.3 Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie). Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie    (o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność  wpłat.

6.4 Internetowy system rejestracji i opłat, dostępny na stronie internetowej wyścigu www.klasykpodkarpacki.pl lub www.timekeeper.pl  zostanie:
– otwarty 1 czerwca o godzinie 12:00
– zamknięty 5 lipca o godzinie 12:00

Po wyżej wymienionym terminie rejestracja i płatność będzie możliwa jedynie w dniu zawodów w godzinach pracy biura, pkt. 9 Regulaminu.

6.5 Zgłoszenia do „Mini Klasyk Podkarpacki” oraz „Parada Rodzinna” będą przyjmowane w dniu zawodów w godzinach pracy biura, pkt. 9 Regulaminu.

6.6 Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:

6.6.1 Wyścig Główny „Klasyk Podkarpacki”:
1 – 30 czerwiec: 60 zł
1 – 5 lipiec: 80 zł
7 lipiec: 100 zł

O wysokości opłat decyduje data zaksięgowania opłaty na koncie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

6.6.2 Kategorie Żak i Młodzik „Mini Klasyk Podkarpacki”:

10 zł – Zapisy i opłaty w dniu zawodów w godzinach pracy biura (pkt. 9 Regulaminu)

6.6.3 „Parada Rodzinna” – bezpłatnie.

6.7 Opłata za start dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznych. W przypadku płatności w dniu imprezy (biuro zawodów) płatność tylko gotówką.

6.8 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

6.9 W  ramach  działalności  statutowej  Stowarzyszenia  Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER, które to stanowi organizację Pożytku Publicznego nr KRS 0000213096 – nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania  faktury  VAT  za udział w imprezie.

 1. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

7.1 Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura (pkt. 8 Regulaminu)

7.2 Organizator nie wysyła pakietów startowych.

7.3 Pakiet startowy dla Wyścigu Głównego „Klasyk Podkarpacki” zawiera m.in.:
– Numer startowy z chipem na sztyce podsiodłową
– Numer startowy na plecy
– Elektroniczny pomiar czasu (oficjalne wyniki będą dostępne na stronie internetowej wyścigu, nieoficjalne na tablicy ogłoszeń w dniu imprezy)
– Oznaczoną trasę wyścigu
– Zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu
– Zabezpieczenie Policji, OSP oraz służb Organizatora
– Częściowe zamknięcie dróg na trasie wyścigu
– Posiłek regeneracyjny
– Upominek

7.4 Pakiet startowy dla „Mini Klasyk Podkarpacki”:
– Numer startowy bez chipa na kierownicę (wymagane jest przymocowanie numeru na kierownicę w sposób umożliwiający odczytanie go przez sędziego w trakcie trwania wyścigu)
– Numer startowy bez chipa na plecy
– Oznaczoną trasę wyścigu
– Zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu
– Zabezpieczenie Policji OSP oraz służb Organizatora
– Całkowite zamknięcie dróg na trasie wyścigu
– Posiłek regeneracyjny
– Upominek

7.5 Pakiet dla „Parada Rodzinna”:
– Numer startowy lub znacznik bez chipa na kierownicę (wymagane jest przymocowanie numeru na kierownicę w sposób umożliwiający odczytanie go przez organizatora w trakcie trwania Parady)
– Zabezpieczenie medyczne
– Zabezpieczenie Policji oraz OSP
– Upominek

 1. POMIAR CZASU

8.1 Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.

8.2 Numer startowy z chipem należy umieścić na sztycy pod siodełkiem a bez chipa na plecach.

8.3 Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian w wyglądzie numerów oraz zamiany między zawodnikami.

 1. PROGRAM ZAWODÓW

9:00 – 11:00 Zapisy „Parada Rodzinna ”

9:00 – 12:00 Zapisy i odbiór pakietów startowych „Klasyk Podkarpacki”

9:00 – 12:30 Zapisy i odbiór pakietów startowych „Mini Klasyk Podkarpacki”

11:30 Start „Parady Rodzinnej”

12:30 Start „Klasyk Podkarpacki” Wyścig Główny

13:00 Start „Mini Klasyk Podkarpacki” kategoria Młodzik

14:00 Start „Mini Klasyk Podkarpacki” kategoria Żak

15:30 Dekoracja „Mini Klasyk Podkarpacki”

17:00 Dekoracja „Klasyk Podkarpacki”

 1. DYSTANSE

10.1 Wyścig Główny „Klasyk Podkarpacki”:
1x ok. 86 km.

10.2 „Mini Klasyk Podkarpacki” kategoria Żak:
3x ok. 2,7 km
Razem – ok. 8km

10.3 „Mini Klasyk Podkarpacki” kategoria Młodzik:
2x ok. 7,5 km
Razem – ok. 15 km

10.4 „Parada Rodzinna”:
1x  ok. 7 km

10.5 Szczegóły dotyczące tras – mapka, plik GPX – będą dostępne na stronie internetowej wyścigu.

 1. ZASADY ROZGRYWANIA

11.1 Wyścig Główny „Klasyk Podkarpacki” zostanie przeprowadzony na trasie o ograniczonym ruchu drogowym, zgodnie z wyznaczoną trasą.

11.2 Wyścig „Mini Klasyk Podkarpacki” zostanie przeprowadzony na trasie o zamkniętym ruchu drogowym, zgodnie z wyznaczoną trasą.

11.3 „Parada Rodzinna” zostanie przeprowadzona na trasie o ograniczonym ruchu drogowym, zgodnie z wyznaczoną trasą.

11.4. Start do wyścigów „Klasyk Podkarpacki” i „Mini Klasyk Podkarpacki” oraz do „Parady Rodzinnej” odbędzie się ze startu wspólnego.

11.5 Start do „Mini Klasyk Podkarpacki” będzie z wspólny dla chłopców i dziewczynek jednej kategorii. Klasyfikacja będzie oddzielna.

11.6. W Wyścigu Głównym „Klasyk Podkarpacki” start ostry poprzedzi start honorowy. Przez ok. 2 km  peleton jedzie za eskortującym wozem policyjnym oraz samochodami organizatora a obowiązująca wszystkich prędkość to max. 30 km/h. Wyprzedzenie eskortującej policji oraz samochodów organizatora skutkuje dyskwalifikacją.

11.7. Godziny startów zostały podane w pkt. 9 Regulaminu.

11.8 Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez ratowników medycznych, obsługę techniczną i porządkową.

11.9 Na trasie Wyścigu Głównego znajduje się bufet. Szczegóły na stronie internetowej wyścigu.

11.10 Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.

11.11 Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

11.12 Zawodnicy Wyścigu Głównego jadący w peletonie będą objęci eskortą policji. Osoby, które będą odstawać od peletonu (+ 20 min.) zostaną wyprzedzone przez ostatni wóz policyjny i od tego momentu jadą zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

11.13 Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

11.14 Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

11.15 Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

11.16 Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu do godziny wskazanej w programie, opublikowanym na stronie internetowej wyścigu, nie zostanie sklasyfikowany i powinien zjechać z trasy.

11.17 W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

11.18 Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.

11.19 Każdy z zawodników ma obowiązek startować w zapiętym, sztywnym kasku rowerowym.

11.20 Każdy z zawodników wyścigu powinien poruszać się rowerem sprawnym technicznie.

11.21 Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

11.22 Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy

11.23 Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się korzystania z „lemondki” oraz rogów podczas wyścigów „Klasyk Podkarpacki” i „Mini Klasyk Podkarpacki”.

11.24 Podczas wyścigu „Klasyk Podkarpacki” oraz „Mini Klasyk Podkarpacki” zezwala się na start na rowerach szosowych oraz górskich, przy rozmiarze kół nie większym niż 29 cali oraz braku napędzania elektrycznego.

 1. KLASYFIKACJE

12.1 Wyścig Główny „Klasyk Podkarpacki”

12.1.1 Wiekowa:
Mężczyźni:
M1 15 – 19 lat
M2 20 – 29 lat
M3 30 – 39 lat
M4 40 – 49 lat
M5 50 – 59 lat
M6 60 lat i więcej

Kobiety:
K1 do 35 lat
K2 36 lat i więcej

12.1.2  Generalna
Mężczyźni – 1, 2, 3 miejsce OPEN
Kobiety – 1, 2, 3 miejsce OPEN

 

12.1.3 Drużynowa

– Wynik stanowi najniższa suma czasów trzech najszybszych zawodników drużyny. Nazwa drużyny musi być taka sama przy zawodnikach z tej samej drużyny. Liczba zawodników drużyny – bez ograniczeń.

12.1.4 Branżowa

– „I Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w Kolarstwie Górskim”

Obowiązują zasady jak w ogólnym Regulaminie.                                                                                                Organizatorem powyższej klasyfikacji jest Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie.

12.2 „Mini Klasyk Podkarpacki”

12.2.1 Wiekowa:
Kategoria Żak 11 – 12 lat
Kategoria Młodzik 13 – 14 lat
Podział na dziewczynki i chłopców

12.3 „Parada Rodzinna”

12.3.1 Wiekowa:
– od 7 lat

 1. LIMIT UCZESTNIKÓW

13.1 Wyścig Główny „Klasyk Podkarpacki” – 400 osób

13.2 „Mini Klasyk Podkarpacki” – 100 osób

13.3 „Parada Rodzinna”  – 100 osób

 1. NAGRODY

14.1 Wyścig Główny „Klasyk Podkarpacki”

– Zawodnicy z miejsc 1 -3 w każdej kategorii Wiekowej otrzymają statuetki i dyplom.

– Zawodnicy z miejsc 1 – 3 w kategorii Generalnej otrzymają statuetki i nagrody

– Drużyny z miejsc 1 – 3 otrzymają statuetki.

14.2 „Mini Klasyk Podkarpacki”

– Zawodnicy z miejsc 1 – 3 w każdej kategorii Wiekowej otrzymają statuetki i dyplom.

– Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

14.3 „Parada Rodzinna”

– Każdy niepełnoletni uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

 1. RUCH DROGOWY:

15.1 Wyścig Główny „Klasyk Podkarpacki”

– Wyścig będzie  odbywać się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym.

– Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

– Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.

– Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

 1. KARY

16.1 Organizator może zasądzić następujące kary:

– Upomnienie.

– Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).

– Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Organizatora.

 1. PROTESTY

17.1 Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu publikacji nieoficjalnych wyników (na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.

17.2 Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja zostanie zwrócona, o ile Organizator przyzna rację składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

19.1 Uczestnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż :

– Zapoznał się i akceptuje Regulamin wyścigu.

– Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w Regulaminie imprezy, pkt. 20.

– Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.

– Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa

– Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być nie wyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

– Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

19.2 Uczestnik zobowiązuje się do:

– Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),

– Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

– Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, służb porządkowych i organizatorów imprezy

– Kulturalnego zachowywania się

– Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

19.3 Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

19.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

19.5 Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

19.6 Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.

19.7 Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

21.1 Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń są :

– TIMEKEEPER. Ul. Św. Barbary 40, 39-100 Ropczyce, tel.: 517 732 199, adres email: biuro@timekeeper.pl

– Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER ul. Klonowa 26/50, 35-010 Rzeszów, tel.: 605180025 lub 603811007, adres email: skipartner@poczta.onet.pl lub kontakt@klasykpodkarpacki.pl

20.2 Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :

– w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe

– w celu dowodowym, archiwalnym,

– aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,

– aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe

– aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

– w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

20.3 Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

20.4 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

20.5 Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

20.6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

20.7 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

20.8 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.