Pz – Parking dla zawodników (200 miejsc)
Po – Parking dla Obsługi i Wystawców
S – Miejsce Startu i Biura Zawodów.